5:00
Mga Sasakyan
21
Mag-aral
Balikan
ambulansya
скораяпомощь
skoraâ pomoŝʹ
bisikleta
велосипед
velosiped
buldoser
бульдозер
bulʹdozer
bus
автобус
avtobus
kotse
машина
mašina
trak
грузовик
gruzovik
trak ng bumbero
пожарнаямашина
požarnaâ mašina
motorsiklo
мотоцикл
motocikl
sasakyan ng pulis
полицейскаямашина
policejskaâ mašina
iskuter
самокат
samokat
sasakyang pang isports
спортивнаямашина
sportivnaâ mašina
tangke
танк
tank
taxi
такси
taksi
traktor
трактор
traktor
eroplano
самолет
samolet
bangka
лодка
lodka
lantsa
паром
parom
tren
поезд
poezd
barko
корабль
korablʹ
helikoptero
вертолет
vertolet
bangkang may layag
парусник
parusnik
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Ruso papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Ruso
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Ruso na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress