5:00
Mayroon
32
Mag-aral
Balikan
May kapatid akong lalaki
Уменяестьбрат
U menâ estʹ brat
May kapatid kang babae
isahan, isang tao
Утебяестьсестра
U tebâ estʹ sestra
May aso siya
Унееестьсобака
U nee estʹ sobaka
May pusa siya
Унегоестькошка
U nego estʹ koška
Mayroon tayong lalaki
Унасестьмальчик
U nas estʹ malʹčik
May babae sila
Унихестьдевочка
U nih estʹ devočka
Meron kayong kotse
maramihan, maraming tao
Увасестьмашина
U vas estʹ mašina
Wala akong kapatid na babae
Уменянетсестры
U menâ net sestry
Wala kang kapatid na lalaki
isahan, isang tao
Утебянетбрата
U tebâ net brata
Wala siyang pusa
Унеенеткошки
U nee net koški
Wala siyang aso
Унегонетсобаки
U nego net sobaki
Wala kaming babae
Унаснетдевочки
U nas net devočki
Wala silang lalaki
Унихнетмальчика
U nih net malʹčika
Wala kayong bahay
maramihan, maraming tao
Уваснетдома
U vas net doma
Nagkaroon ako ng takdang aralin
Уменябылодомашнеезадание
U menâ bylo domašnee zadanie
Nagka-kotse ka
isahan, isang tao
Утебябыламашина
U tebâ byla mašina
Nagkaroon siya ng kasintahang babae
Унегобыладевушка
U nego byla devuška
Nagkaroon siya ng kasintahang lalaki
Унеебылпарень
U nee byl parenʹ
Nagkaroon kami ng mga bisita
Унасбылипосетители
U nas byli posetiteli
Nagkaroon sila ng mga kapitbahay
Унихбылисоседи
U nih byli sosedi
Nagkaroon kayo ng mga kaibigan
maramihan, maraming tao
Увасбылидрузья
U vas byli druzʹâ
Mayroon ka bang kapatid na lalaki?
isahan, isang tao
Утебяестьбрат?
U tebâ estʹ brat?
May kapatid ba siyang babae?
Унегоестьсестра?
U nego estʹ sestra?
May kotse ba siya?
Унееестьмашина?
U nee estʹ mašina?
Mayroon ba tayong mga tiket?
Унасестьбилеты?
U nas estʹ bilety?
May pera ba sila?
Унихестьденьги?
U nih estʹ denʹgi?
Mayroon ba kayong mga kapatid?
maramihan, maraming tao
Увасестьбратьяисестры?
U vas estʹ bratʹâ i sestry?
May kotse ka ba?
isahan, isang tao
Утебябыламашина?
U tebâ byla mašina?
May pera ba siya?
Унегобылиденьги?
U nego byli denʹgi?
May oras ba siya?
Унеебыловремя?
U nee bylo vremâ?
May mga sapatos ba sila?
Унихбылаобувь?
U nih byla obuvʹ?
May mga kotse ba kayo?
maramihan, maraming tao
Увасбылимашины?
U vas byli mašiny?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Ruso papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Ruso
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Ruso na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress