5:00
Bakit sobra kang magtrabaho?
7
Mag-aral
Balikan
Bakit sobra kang magtrabaho?
Porquetrabalhastanto?
Nagtitipid ako para sa isang bahay
Estouapouparparaumacasa
Tunay na napaka responsable mo
Issoémuitoresponsáveldatuaparte
Nakapag-ipon ka ba ng pera para sa isang pag-aari?
Poupastedinheiroparaumacasa?
Binabayaran ko pa rin ang utang ko sa pag-aaral
Aindaestouapagaromeuempréstimodeestudante
Hanggang kailan ang itatagal nito?
Quantotempoissovaidemorar?
Marahil magpakailanman
Provavelmenteparasempre
Mag-aral
Reset progress