5:00
Nasaan ang damit ko?
6
Mag-aral
Balikan
Nasaan ang damit ko?
Hvorerklærnemine?
Nasa labada sila
Deertilvask
Wala akong maisusuot
jegharingentingåhameg
Maaari kang manghiram sa akin
Dukanlånemine
Maliit ang damit mo para sa akin
Klærnedineerforsmåformeg
Kailangan mong maghintay kung ganun
Daduvente
Mag-aral
Reset progress