5:00
Basa
54
Mag-aral
Balikan
Nagbabasa ako ng mga aklat
pangkasalukuyan
Jegleserbøker
Madami kang binabasa
isahan, isang tao, kasalukuyang panahon
Dulestermye
Nagbabasa siya ng mga magasin
Hanlesermagasiner
Nagbabasa siya ng mga komiks
Hunlesertegneserier
Binabasa natin lahat
pangkasalukuyan
Vileseralt
Nagbabasa sila ng maayos
pangkasalukuyan
Delestegodt
Binabasa niyo ang mga sulat
maramihan, maraming tao, kasalukuyang panahon
Dereleserbokstavene
Nagbabasa ako ng aklat
Jegleserenbok
Nagbabasa ka ng magasin
isahan, isang tao
Duleseretmagasin
Nagbabasa siya ng komiks
Hanleserentegneserie
Nagbabasa siya ng mga mensahe
Hunlesermeldinger
Kami ay nagbabasa
Vileser
Sila ay nagbabasa
Deleser
Kayo ay nagbabasa
maramihan, maraming tao
Dereleser
Hindi ako nagbabasa ng Ingles
Jegleserikkeengelsk
Hindi ka nagbabasa ng Pranses
isahan, isang tao
Duleserikkefransk
Hindi siya nagbabasa ng Aleman
Hanleserikketysk
Hindi siya nagbabasa ng Italyano
Hunleserikkeitaliensk
Hindi kami nagbabasa ng Koreano
Vileserikkekoreansk
Hindi sila nagbabasa ng Hapon
Deleserikkejapansk
Hindi kayo nagbabasa ng Intsik
maramihan, maraming tao
Dereleserikkekinesisk
Hindi ko binabasa ang kanyang mensahe
Jegleserikkemeldingenhennes
Hindi mo binabasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Duleserikkeoppdateringenemine
Hindi niya binabasa ang aking mga post
Hanleserikkeinnleggenemine
Hindi niya binabasa ang kanyang mga aklat
Hunleserikkebøkenesine
Hindi namin binabasa ang aming mga sulat
Vileserikkee-postenvår
Hindi nila binabasa ang kanilang mga sulat
Deleserikkee-postenesine
Hindi kayo nagbabasa
maramihan, maraming tao
Dereleserikke
Nabasa ko na lahat ng aking mga mensahe
pang nakaraan
Jegharlestallemeldingenemineallerede
Nabasa mo ito kahapon
isahan, isang tao
Dulestedenigår
Nabasa niya ito maraming taon na ang nakakaraan
Hanlestedenforflereårsiden
Nabasa niya ang kanyang mga mensahe isang oras na ang nakakaraan
Hunlestemeldingenesineforentimesiden
Nabasa namin ang aklat na iyon noong nakaraang tag-init
Vilestedenbokaifjorsommer
Nabasa nila ito noong nakaraang linggo
Delestedenforrigeuke
Nabasa niyo ito noong nakaraang semestre
maramihan, maraming tao
Derelestedenforrigesemester
Hindi ko binasa yun
Jeglesteikkedet
Hindi mo binasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Dulesteikkeoppdateringenemine
Hindi niya binasa ang simula
Hanlesteikkebegynnelsen
Hindi niya binasa ang kanyang mga post
Hunlesteikkeinnleggenehans
Hindi pa namin ito binasa
Viharikkelestdenennå
Hindi nila binasa ang parehong aklat
Delesteikkebeggebøkene
Hindi niyo ito binasa ng buo
maramihan, maraming tao
Derelesteikkealt
Nababasa mo ba ang aking mga mensahe?
isahan, isang tao
Leserdumeldingenemine?
Nagbabasa ba siya ng maraming mga aklat?
Leserhanmangebøker?
Nagbabasa ba siya ng kahit ano?
Leserhunnoe?
Magbabasa ba tayo ngayon?
Leserviidag?
Binabasa ba nila ang lahat?
Leserdealt?
Binabasa niyo ba yan?
maramihan, maraming tao
Leserderedet?
Binasa mo ba ang artikulo?
isahan, isang tao
Lesteduartikkelen?
Binasa ba niya ang dyaryo?
Lestehanavisen?
Binasa ba niya ang aking sulat?
Lestehunbrevetmitt?
Binasa ba natin ang mga update?
Lestevioppdateringene?
Binasa ba nila ang mensahe?
Lestedemeldingen?
Binasa niyo ba ang liham?
maramihan, maraming tao
Lestedereposten?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Norwegian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Norwegian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Norwegian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress