5:00
Mabuhay
47
Mag-aral
Balikan
Nakatira ako sa Estados Unidos
jegboriUSA
Nakatira ka sa Sweden
isahan, isang tao
DuboriSverige
Nakatira siya sa Croatia
HanboriKroatia
Nakatira siya sa Canada
HunboriCanada
Nakatira kami sa Europa
ViboriEuropa
Nakatira sila sa Uruguay
DeboriUruguay
Nakatira kayo sa Brasil
maramihan, maraming tao
DereboriBrasil
Ako ay nakatira sa Pransya
JegboriFrankrike
Ikaw ay nakatira sa Alemanya
isahan, isang tao
DuboriTyskland
Siya ay nakatira sa Slovakia
HanboriSlovakia
Siya ay nakatira sa Japan
HunboriJapan
Kami ay nakatira sa Tsina
ViboriKina
Sila ay nakatira sa Gresya
DeboriHellas
Kayo ay nakatira sa Turkey
maramihan, maraming tao
DereboriTyrkia
Hindi ako nakatira sa Italya
JegborikkeiItalia
Hindi ka nakatira sa Portugal
isahan, isang tao
DuborikkeiPortugal
Hindi siya nakatira sa Espanya
HanborikkeiSpania
Hindi siya nakatira sa Rusiya
HunborikkeiRussland
Hindi ito nakatira sa bahay
Detborikkeihuset
Hindi kami nakatira doon
Viborikkeder
Hindi sila nakatira sa bahay
Deborikkeiethus
Hindi kayo nakatira sa kastilyo
maramihan, maraming tao
Dereborikkeietslott
Tumira ako sa bahay
Jegboddeiethus
Tumira ka sa apartment
isahan, isang tao
Duboddeienleilighet
Tumira siyang mag-isa
Hanboddealene
Tumira siya kasama ang kanyang mga magulang
Hunboddehosforeldrenesine
Magkasama kaming tumira
Viboddesammen
Tumira sila kasama ang kanilang mga magulang
Deboddehosforeldrenesine
Tumira kayo kasama ang inyong mga kapatid
maramihan, maraming tao
Dereboddesammenmedsøsknenederes
Hindi ako tumira doon
Jegboddeikkeder
Hindi ka tumira sa kastilyo
isahan, isang tao
Duboddeikkeietslott
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga magulang
Hanboddeikkesammenmedforeldrenesine
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki
Hunboddeikkesammenmedbrødrenesine
Hindi kami tumirang magkasama
Viboddeikkesammen
Hindi sila tumira sa Sweden
DeboddeikkeiSverige
Hindi kayo tumira sa bangka
maramihan, maraming tao
Dereboddeikkeenbåt
Nakatira ka ba sa Australya?
isahan, isang tao
BorduiAustralia?
Nakatira ba siya sa Hilagang Amerika?
BorhaniNord-Amerika?
Nakatira ba siya sa Asya?
BorhuniAsia?
Nakatira ba ito sa Timog Amerika?
BordetiSør-Amerika?
Nakatira ba sila sa Africa?
BordeiAfrika?
Nakatira ba kayo sa Europa?
maramihan, maraming tao
BordereiEuropa?
Tumira ka ba dito?
isahan, isang tao
Boddeduher?
Tumira ba siya kasama mo?
isahan, isang tao
Boddehanhosdeg?
Tumira ba siya kasama ang kanyang nobyo?
Boddehunsammenmedkjærestensin?
Tumira ba sila doon?
Boddededer?
Tumira ba kayo sa apartment?
maramihan, maraming tao
Boddedereienleilighet?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Norwegian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Norwegian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Norwegian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress