5:00
Nasaan ang damit ko?
6
Mag-aral
Balikan
Nasaan ang damit ko?
Dovesonoimieivestiti?
Nasa labada sila
Sonoinlavanderia
Wala akong maisusuot
Nonhonientedamettere
Maaari kang manghiram sa akin
Puoiprendereinprestitoimiei
Maliit ang damit mo para sa akin
Ituoivestitisonotroppopiccoliperme
Kailangan mong maghintay kung ganun
Alloradovraiaspettare
Mag-aral
Reset progress