5:00
Basa
54
Mag-aral
Balikan
Nagbabasa ako ng mga aklat
pangkasalukuyan
Leggoilibri
Madami kang binabasa
isahan, isang tao, kasalukuyang panahon
Leggitanto
Nagbabasa siya ng mga magasin
Leggeleriviste
Nagbabasa siya ng mga komiks
Leggeilibridifumetti
Binabasa natin lahat
pangkasalukuyan
Leggiamotutto
Nagbabasa sila ng maayos
pangkasalukuyan
Leggonobene
Binabasa niyo ang mga sulat
maramihan, maraming tao, kasalukuyang panahon
Leggetelelettere
Nagbabasa ako ng aklat
Stoleggendounlibro
Nagbabasa ka ng magasin
isahan, isang tao
Staileggendounarivista
Nagbabasa siya ng komiks
Staleggendounfumetto
Nagbabasa siya ng mga mensahe
Staleggendoimessaggi
Kami ay nagbabasa
Stiamoleggendo
Sila ay nagbabasa
Stannoleggendo
Kayo ay nagbabasa
maramihan, maraming tao
Stateleggendo
Hindi ako nagbabasa ng Ingles
Nonleggol'inglese
Hindi ka nagbabasa ng Pranses
isahan, isang tao
Nonleggiilfrancese
Hindi siya nagbabasa ng Aleman
Nonleggeiltedesco
Hindi siya nagbabasa ng Italyano
Nonleggel'italiano
Hindi kami nagbabasa ng Koreano
Nonleggiamoilcoreano
Hindi sila nagbabasa ng Hapon
Nonleggonoilgiapponese
Hindi kayo nagbabasa ng Intsik
maramihan, maraming tao
Nonleggeteilcinese
Hindi ko binabasa ang kanyang mensahe
Nonstoleggendoilsuomessaggio
Hindi mo binabasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Nonstaileggendoimieiaggiornamenti
Hindi niya binabasa ang aking mga post
Nonstaleggendoimieipost
Hindi niya binabasa ang kanyang mga aklat
Nonstaleggendoisuoilibri
Hindi namin binabasa ang aming mga sulat
Nonstiamoleggendolanostraposta
Hindi nila binabasa ang kanilang mga sulat
Nonstannoleggendolaloroposta
Hindi kayo nagbabasa
maramihan, maraming tao
Nonstateleggendo
Nabasa ko na lahat ng aking mga mensahe
pang nakaraan
Hogiàlettotuttiimieimessaggi
Nabasa mo ito kahapon
isahan, isang tao
Lohailettoieri
Nabasa niya ito maraming taon na ang nakakaraan
Lohalettoalcuniannifa
Nabasa niya ang kanyang mga mensahe isang oras na ang nakakaraan
Halettoisuoimessaggiun'orafa
Nabasa namin ang aklat na iyon noong nakaraang tag-init
Abbiamolettoquellibrolascorsaestate
Nabasa nila ito noong nakaraang linggo
Lohannolettolascorsasettimana
Nabasa niyo ito noong nakaraang semestre
maramihan, maraming tao
Loavetelettoloscorsosemestre
Hindi ko binasa yun
Nonholettoquello
Hindi mo binasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Nonhailettoimieiaggiornamenti
Hindi niya binasa ang simula
Nonhalettol'inizio
Hindi niya binasa ang kanyang mga post
Nonhalettoisuoipost
Hindi pa namin ito binasa
Nonloabbiamoancoraletto
Hindi nila binasa ang parehong aklat
Nonhannolettoentrambiilibri
Hindi niyo ito binasa ng buo
maramihan, maraming tao
Nonl'avetelettotutto
Nababasa mo ba ang aking mga mensahe?
isahan, isang tao
Leggiimieimessaggi?
Nagbabasa ba siya ng maraming mga aklat?
Leggemoltilibri?
Nagbabasa ba siya ng kahit ano?
Leggequalcosa?
Magbabasa ba tayo ngayon?
Leggiamooggi?
Binabasa ba nila ang lahat?
Leggonotutto?
Binabasa niyo ba yan?
maramihan, maraming tao
Avetelettoquello?
Binasa mo ba ang artikulo?
isahan, isang tao
Hailettol'articolo?
Binasa ba niya ang dyaryo?
Halettoilgiornale?
Binasa ba niya ang aking sulat?
Halettolamialettera?
Binasa ba natin ang mga update?
Abbiamolettogliaggiornamenti?
Binasa ba nila ang mensahe?
Hannolettoilmessaggio?
Binasa niyo ba ang liham?
maramihan, maraming tao
Avetelettolaposta?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Italyano papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Italyano
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Italyano na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress