5:00
Sa sinehan
21
Mag-aral
Balikan
Ito ay isang komedya
Èunacommedia
Ito ay isang thriller
Èunthriller
Ito ay isang dokumentaryo
Èundocumentario
Ito ay isang kathang-agham na pelikula
Èunfilmdifantascienza
Ito ay pelikula tungkol sa giyera
Èunfilmdiguerra
Ito ay nakakatakot na pelikula
Èunfilmhorror
Anong pinapalabas sa sinehan?
Checosac'èalcinema?
Napanood mo na ba ang pelikulang ito?
Haivistoquestofilm?
Sino ang nasa pelikulang ito?
Chic'èinquestofilm?
Magandang pelikula ba ito?
Èunbelfilm?
Gusto mo ba ng papkorn?
Vuoiunpo'dipopcorn?
Magaling siyang artista
Èunbravoattore
Hindi siya magaling na artista
Èunapessimaattrice
Dalawang tiket po
Duebigliettiperfavore
Gusto kong umupo sa hulihan
Vogliosederminell'ultimafila
Gusto kong umupo sa unahan
Vogliosedermiinprimafila
Ano ang palagay mo sa pelikula?
Cometièsembratoilfilm?
Nagustuhan ko ang pelikula
Mièpiaciutoilfilm
Ito ay may magandang kwento
Avevaunabellatrama
Hindi ko nagustuhan ang bida
Nonmièpiaciutoilprotagonista
Ito ay masyadong mabagal
Eratroppolento
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Italyano papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Italyano
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Italyano na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress