5:00
Alam
42
Mag-aral
Balikan
Alam ko yan
Sayatahuitu
Alam mo ito
isahan, isang tao
Kamutahuini
Alam niya ito
Diatahuini
Alam niya ang tungkol dito
Diatahutentangini
Alam namin lahat
Kamitahusemuanya
Alam nila ang mga bagay
Merekatahubanyakhal
Marami kayong alam
maramihan, maraming tao
Kaliantahubanyak
Hindi ko alam ito
Sayatidaktahuini
Hindi mo alam masyado
isahan, isang tao
Kamutidaktahubanyak
Hindi niya alam
Diatidaktahu
Hindi niya alam yun
Diatidaktahuitu
Hindi namin alam ito
Kamitidaktahuini
Wala silang alam
Merekatidaktahuapapun
Hindi niyo alam kung bakit
maramihan, maraming tao
Kaliantidaktahumengapa
Nalaman ko kung bakit
Sayatahumengapa
Nalaman mo kung paano
isahan, isang tao
Kamutahubagaimana
Nalaman niya ang tungkol dito
Diatahutentangini
Nalaman niya yun
Diatahuitu
Nalaman namin ito
Kamitahuini
Sobra ang nalaman nila
Merekatahuterlalubanyak
Nalaman niyo kung bakit
maramihan, maraming tao
Kaliantahumengapa
Hindi ko nalaman yun
Sayatidaktahuitu
Hindi mo nalaman ito
isahan, isang tao
Kamutidaktahuini
Hindi niya nalaman ang lahat
Diatidaktahusemuanya
Wala siyang nalamang anuman
Diatidaktahuapapun
Hindi namin nalaman yun
Kamitidaktahuitu
Hindi nila ito nalaman
Merekatidaktahuini
Hindi niyo nalaman kung bakit
maramihan, maraming tao
Kaliantidaktahumengapa
Alam ko ba kung paano?
Apakahsayatahubagaimana?
Alam mo ba kung kailan?
isahan, isang tao
Apakahkamutahukapan?
Alam ba niya kung sino?
Apakahdiatahusiapa?
Alam ba niya ang tungkol dito?
Apakahdiatahutentangini?
Alam ba natin kung ilan?
Apakahkamitahuberapabanyak?
Alam ba nila kung bakit?
Apakahmerekatahumengapa?
Alam niyo ba kung saan?
maramihan, maraming tao
Apakahkaliantahudimana?
Nalaman ko ba yun?
Apakahsayatahuitu?
Nalaman mo ba ito?
isahan, isang tao
Apakahkamutahuini?
Sobra ba ang nalaman niya?
Apakahdiatahuterlalubanyak?
Sobrang konti ba ang nalaman niya?
Apakahdiatahuterlalusedikit?
Nalaman ba natin yun?
Apakahkamitahuitu?
Nalaman ba nila ito?
Apakahmerekatahuini?
Nalaman niyo ba kung saan?
maramihan, maraming tao
Apakahkaliantahudimana?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Indonesian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Indonesian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Indonesian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress