5:00
10 salita
Indonesian
All
Pangngalan
Pandiwa
Mga Pang-uri
Phrasebook
Chat
Ikaw, Ako at Tayong Lahat
0/6
Oras ng Magbilang
0/8
Pang-araw-araw na Usapan
0/7
Mga bagay na ginagawa natin
0/7
Ang ating mundo
0/7
Gusto kong gumalaw
0/7
Paglalarawan ng mga bagay
0/8
Ano?
0/7
Sa isip ko
0/8
Teknolohiya
0/7
Bakit?
0/6
Kausapin mo ako
0/7
Paglalakbay
0/7
Saan?
0/7
Araw-araw na pamumuhay
0/9
Kainan
0/8
Kailan?
0/7
Ang pamamahagi ay pagmamalasakit
0/7
Nakakatuwang bagay
0/8
Sino?
0/6
Magandang mga pangyayari
0/7
Bilhin natin ito
0/6
Alin?
0/6
Balik Eskwela
0/6
Masama ang pakiramdam
0/6
Paano?
0/10