5:00
Sa botika
17
Mag-aral
Balikan
Anong maitutulong ko sa 'yo?
मैंआपकीक्यामददकरसकताहूँ?
maiṁ āpakī kyā madada kara sakatā hūm̐?
Mayroon akong namamagang lalamunan
मेरागलाखराबहै
mērā galā kharāba hai
Sinisipon ka ba?
क्याआपकोसर्दीहै?
kyā āpakō sardī hai?
Malala ang sipon ko
मुझेकाफ़ीसर्दीहै
mujhē kāfī sardī hai
Inuubo ka ba?
क्याआपकोखांसीहोरहीहै?
kyā āpakō khānsī hō rahī hai?
Mayroon akong tuyong ubo
मुझेसुखीखांसीहै
mujhē sukhī khānsī hai
Mayroon ka bang reseta?
क्याआपकेपासडॉक्टरकीपर्चीहै?
kyā āpakē pāsa ḍŏkṭara kī parcī hai?
Binigyan ako ng aking doktor ng reseta
मेरेडॉक्टरनेमुझेप्रिस्क्रिप्सनदिया
mērē ḍŏkṭara nē mujhē priskripsana diyā
Mayroon bang mga pangalawang epekto?
क्याइसकाकोईदुष्प्रभावहैं?
kyā isakā kō'ī duṣprabhāva haiṁ?
Maaari kang makaranas ng pagkahilo
आपकोचक्करसकतेहैं
āpakō cakkara ā sakatē haiṁ
May sipon at lagnat ako
मुझेबुखारकेसाथजुकामहै
mujhē bukhāra kē sātha jukāma hai
Masakit ang ulo ko
मुझेसिरदर्दहोरहाहै
mujhē sira darda hō rahā hai
Kailangan ko ng gamot para sa acid reflux
मुझेएसिडरिफ्लक्सकेलिएदवाकीआवश्यकताहै
mujhē ēsiḍa riphlaksa kē li'ē davā kī āvaśyakatā hai
Ang gamot na ito ay para sa aking alerdyi sa polen
यहदवामेरीपरागएलर्जीकेलिएहै
yaha davā mērī parāga ēlarjī kē li'ē hai
Kailangan kong bumili ng mga band aid
मुझेबैंडऐडखरीदनेकीजरुरतहै
mujhē baiṇḍa aiḍa kharīdanē kī jarurata hai
Kailangan ko ng mapapahid para sa pantal ko
मुझेअपनीखरोंचकेलिएक्रीमचाहिए
mujhē apanī kharōn̄ca kē li'ē krīma cāhi'ē
Kailangan ko ng mga pangpawala ng sakit
मुझेदर्दनिवारकदवाचाहिए
mujhē darda nivāraka davā cāhi'ē
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Hindi papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Hindi
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Hindi na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress