5:00
Basa
54
Mag-aral
Balikan
Nagbabasa ako ng mga aklat
pangkasalukuyan
IchleseBücher
Madami kang binabasa
isahan, isang tao, kasalukuyang panahon
Duliestviel
Nagbabasa siya ng mga magasin
ErliestZeitschriften
Nagbabasa siya ng mga komiks
SieliestComics
Binabasa natin lahat
pangkasalukuyan
Wirlesenalles
Nagbabasa sila ng maayos
pangkasalukuyan
Sielesengut
Binabasa niyo ang mga sulat
maramihan, maraming tao, kasalukuyang panahon
IhrlestdieBriefe
Nagbabasa ako ng aklat
IchleseeinBuch
Nagbabasa ka ng magasin
isahan, isang tao
DuliesteinMagazin
Nagbabasa siya ng komiks
ErliesteinComic
Nagbabasa siya ng mga mensahe
SieliestNachrichten
Kami ay nagbabasa
Wirlesen
Sila ay nagbabasa
Sielesen
Kayo ay nagbabasa
maramihan, maraming tao
Ihrlest
Hindi ako nagbabasa ng Ingles
IchlesekeinEnglisch
Hindi ka nagbabasa ng Pranses
isahan, isang tao
DuliestkeinFranzösisch
Hindi siya nagbabasa ng Aleman
ErliestkeinDeutsch
Hindi siya nagbabasa ng Italyano
SieliestkeinItalienisch
Hindi kami nagbabasa ng Koreano
WirlesenkeinKoreanisch
Hindi sila nagbabasa ng Hapon
SielesenkeinJapanisch
Hindi kayo nagbabasa ng Intsik
maramihan, maraming tao
IhrlestkeinChinesisch
Hindi ko binabasa ang kanyang mensahe
IchleseihreNachrichtnicht
Hindi mo binabasa ang aking mga update
isahan, isang tao
DuliestmeineUpdatesnicht
Hindi niya binabasa ang aking mga post
ErliestmeineBeiträgenicht
Hindi niya binabasa ang kanyang mga aklat
SieliestihreBüchernicht
Hindi namin binabasa ang aming mga sulat
WirlesenunserePostnicht
Hindi nila binabasa ang kanilang mga sulat
SielesenihrePostnicht
Hindi kayo nagbabasa
maramihan, maraming tao
Ihrlestnicht
Nabasa ko na lahat ng aking mga mensahe
pang nakaraan
IchlasbereitsallemeineNachrichten
Nabasa mo ito kahapon
isahan, isang tao
Dulasestesgestern
Nabasa niya ito maraming taon na ang nakakaraan
ErlasesvoreinigenJahren
Nabasa niya ang kanyang mga mensahe isang oras na ang nakakaraan
SielasihreNachrichtenvoreinerStunde
Nabasa namin ang aklat na iyon noong nakaraang tag-init
WirlasendiesesBuchletztenSommer
Nabasa nila ito noong nakaraang linggo
SielasenesletzteWoche
Nabasa niyo ito noong nakaraang semestre
maramihan, maraming tao
IhrlastesletztesSemestergelesen
Hindi ko binasa yun
Ichlasdasnicht
Hindi mo binasa ang aking mga update
isahan, isang tao
DulasestmeineUpdatesnicht
Hindi niya binasa ang simula
ErlasdenAnfangnicht
Hindi niya binasa ang kanyang mga post
SielasseineBeiträgenicht
Hindi pa namin ito binasa
Wirlasenesnochnicht
Hindi nila binasa ang parehong aklat
SielasennichtbeideBücher
Hindi niyo ito binasa ng buo
maramihan, maraming tao
Ihrlastnichtalles
Nababasa mo ba ang aking mga mensahe?
isahan, isang tao
LiestdumeineNachrichten?
Nagbabasa ba siya ng maraming mga aklat?
LiestervieleBücher?
Nagbabasa ba siya ng kahit ano?
Liestsieetwas?
Magbabasa ba tayo ngayon?
Lesenwirheute?
Binabasa ba nila ang lahat?
Lesensiealles?
Binabasa niyo ba yan?
maramihan, maraming tao
Lestihrdas?
Binasa mo ba ang artikulo?
isahan, isang tao
LasestdudenArtikel?
Binasa ba niya ang dyaryo?
LaserdieZeitung?
Binasa ba niya ang aking sulat?
LassiemeinenBrief?
Binasa ba natin ang mga update?
LasenwirdieUpdates?
Binasa ba nila ang mensahe?
LasensiedieNachrichten?
Binasa niyo ba ang liham?
maramihan, maraming tao
LastihrdiePost?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Aleman papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Aleman
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Aleman na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress