5:00
Mayroon
32
Mag-aral
Balikan
May kapatid akong lalaki
IchhabeeinenBruder
May kapatid kang babae
isahan, isang tao
DuhasteineSchwester
May aso siya
SiehateinenHund
May pusa siya
ErhateineKatze
Mayroon tayong lalaki
WirhabeneinenJungen
May babae sila
SiehabeneinMädchen
Meron kayong kotse
maramihan, maraming tao
IhrhabteinAuto
Wala akong kapatid na babae
IchhabekeineSchwester
Wala kang kapatid na lalaki
isahan, isang tao
DuhastkeinenBruder
Wala siyang pusa
SiehatkeineKatze
Wala siyang aso
ErhatkeinenHund
Wala kaming babae
WirhabenkeinMädchen
Wala silang lalaki
SiehabenkeinenJungen
Wala kayong bahay
maramihan, maraming tao
IhrhabtkeinHaus
Nagkaroon ako ng takdang aralin
IchhatteHausaufgaben
Nagka-kotse ka
isahan, isang tao
DuhattesteinAuto
Nagkaroon siya ng kasintahang babae
ErhatteeineFreundin
Nagkaroon siya ng kasintahang lalaki
SiehatteeinenFreund
Nagkaroon kami ng mga bisita
WirhattenGäste
Nagkaroon sila ng mga kapitbahay
SiehattenNachbarn
Nagkaroon kayo ng mga kaibigan
maramihan, maraming tao
IhrhattetFreunde
Mayroon ka bang kapatid na lalaki?
isahan, isang tao
HastdueinenBruder?
May kapatid ba siyang babae?
HatereineSchwester?
May kotse ba siya?
HatsieeinAuto?
Mayroon ba tayong mga tiket?
HabenwirTickets?
May pera ba sila?
HabensieGeld?
Mayroon ba kayong mga kapatid?
maramihan, maraming tao
HabtihrGeschwister?
May kotse ka ba?
isahan, isang tao
HattestdueinAuto?
May pera ba siya?
HatteerGeld?
May oras ba siya?
HattesieZeit?
May mga sapatos ba sila?
HattensieSchuhe?
May mga kotse ba kayo?
maramihan, maraming tao
HattetihrAutos?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Aleman papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Aleman
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Aleman na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress