5:00
Mga numero
10
Mag-aral
Balikan
Isa
Un
Dalawa
Deux
Tatlo
Trois
Apat
Quatre
Lima
Cinq
Anim
Six
Pito
Sept
Walo
Huit
Siyam
Neuf
Sampu
Dix
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Pranses papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Pranses
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Pranses na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress