5:00
Mga Sasakyan
21
Mag-aral
Balikan
ambulansya
anambulance
bisikleta
abicycle
buldoser
abulldozer
bus
abus
kotse
acar
trak
atruck
trak ng bumbero
afiretruck
motorsiklo
amotorcycle
sasakyan ng pulis
apolicecar
iskuter
ascooter
sasakyang pang isports
asportscar
tangke
atank
taxi
ataxi
traktor
atractor
eroplano
anairplane
bangka
aboat
lantsa
aferry
tren
atrain
barko
aship
helikoptero
ahelicopter
bangkang may layag
asailboat
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Ingles papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Ingles
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Ingles na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress