5:00
Basa
54
Mag-aral
Balikan
Nagbabasa ako ng mga aklat
pangkasalukuyan
Ikleesboeken
Madami kang binabasa
isahan, isang tao, kasalukuyang panahon
Jijleestveel
Nagbabasa siya ng mga magasin
Hijleesttijdschriften
Nagbabasa siya ng mga komiks
Zijleeststripboeken
Binabasa natin lahat
pangkasalukuyan
Wijlezenalles
Nagbabasa sila ng maayos
pangkasalukuyan
Zijlezengoed
Binabasa niyo ang mga sulat
maramihan, maraming tao, kasalukuyang panahon
Jullielezendebrieven
Nagbabasa ako ng aklat
Ikleeseenboek
Nagbabasa ka ng magasin
isahan, isang tao
Jijleesteentijdschrift
Nagbabasa siya ng komiks
Hijleesteenstripboek
Nagbabasa siya ng mga mensahe
Zijleestberichten
Kami ay nagbabasa
Wijlezen
Sila ay nagbabasa
Zijlezen
Kayo ay nagbabasa
maramihan, maraming tao
Jullielezen
Hindi ako nagbabasa ng Ingles
IkleesgeenEngels
Hindi ka nagbabasa ng Pranses
isahan, isang tao
JijleestgeenFrans
Hindi siya nagbabasa ng Aleman
HijleestgeenDuits
Hindi siya nagbabasa ng Italyano
ZijleestgeenItaliaans
Hindi kami nagbabasa ng Koreano
WijlezengeenKoreaans
Hindi sila nagbabasa ng Hapon
ZijlezengeenJapans
Hindi kayo nagbabasa ng Intsik
maramihan, maraming tao
JullielezengeenChinees
Hindi ko binabasa ang kanyang mensahe
Ikleeshaarberichtniet
Hindi mo binabasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Jijleestmijnupdatesniet
Hindi niya binabasa ang aking mga post
Hijleestmijnberichtenniet
Hindi niya binabasa ang kanyang mga aklat
Zijleesthaarboekenniet
Hindi namin binabasa ang aming mga sulat
Wijlezenonzepostniet
Hindi nila binabasa ang kanilang mga sulat
Zijlezenhunpostniet
Hindi kayo nagbabasa
maramihan, maraming tao
Jullielezenniet
Nabasa ko na lahat ng aking mga mensahe
pang nakaraan
Ikhebalmijnberichtenalgelezen
Nabasa mo ito kahapon
isahan, isang tao
Jijlashetgisteren
Nabasa niya ito maraming taon na ang nakakaraan
Hijlasheteenaantaljarengeleden
Nabasa niya ang kanyang mga mensahe isang oras na ang nakakaraan
Zijlashaarberichteneenuurgeleden
Nabasa namin ang aklat na iyon noong nakaraang tag-init
Wijlazendatboekafgelopenzomer
Nabasa nila ito noong nakaraang linggo
Zijlazenhetvorigeweek
Nabasa niyo ito noong nakaraang semestre
maramihan, maraming tao
Jullielazenhetvorigsemester
Hindi ko binasa yun
Ikhebdatnietgelezen
Hindi mo binasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Jijhebtmijnupdatesnietgelezen
Hindi niya binasa ang simula
Hijheefthetbeginnietgelezen
Hindi niya binasa ang kanyang mga post
Zijheeftzijnberichtennietgelezen
Hindi pa namin ito binasa
Wijhebbenhetnognietgelezen
Hindi nila binasa ang parehong aklat
Zijhebbenbeideboekennietgelezen
Hindi niyo ito binasa ng buo
maramihan, maraming tao
Julliehebbenhetniethelemaalgelezen
Nababasa mo ba ang aking mga mensahe?
isahan, isang tao
Leesjijmijnberichten?
Nagbabasa ba siya ng maraming mga aklat?
Leesthijveelboeken?
Nagbabasa ba siya ng kahit ano?
Leestzijiets?
Magbabasa ba tayo ngayon?
Lezenwijvandaag?
Binabasa ba nila ang lahat?
Lezenzijalles?
Binabasa niyo ba yan?
maramihan, maraming tao
Lezenjulliedat?
Binasa mo ba ang artikulo?
isahan, isang tao
Hebjijhetartikelgelezen?
Binasa ba niya ang dyaryo?
Heefthijdekrantgelezen?
Binasa ba niya ang aking sulat?
Heeftzijmijnbriefgelezen?
Binasa ba natin ang mga update?
Hebbenwijdeupdatesgelezen?
Binasa ba nila ang mensahe?
Hebbenzijhetberichtgelezen?
Binasa niyo ba ang liham?
maramihan, maraming tao
Hebbenjulliedepostgelezen?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Dutch papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Dutch
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Dutch na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress