5:00
Mga numero
10
Mag-aral
Balikan
Isa
Een
Dalawa
Twee
Tatlo
Drie
Apat
Vier
Lima
Vijf
Anim
Zes
Pito
Zeven
Walo
Acht
Siyam
Negen
Sampu
Tien
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Dutch papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Dutch
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Dutch na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress