5:00
Alam
42
Mag-aral
Balikan
Alam ko yan
Ikweetdat
Alam mo ito
isahan, isang tao
Jijweetdit
Alam niya ito
Hijweetdit
Alam niya ang tungkol dito
Zijweetervan
Alam namin lahat
Wijwetenalles
Alam nila ang mga bagay
Zijwetendingen
Marami kayong alam
maramihan, maraming tao
Julliewetenveel
Hindi ko alam ito
Ikweethetniet
Hindi mo alam masyado
isahan, isang tao
Jijweetnietveel
Hindi niya alam
Hijweethetniet
Hindi niya alam yun
Datweetzijniet
Hindi namin alam ito
Wijwetenhetniet
Wala silang alam
Zijwetenniets
Hindi niyo alam kung bakit
maramihan, maraming tao
Julliewetennietwaarom
Nalaman ko kung bakit
Ikwistwaarom
Nalaman mo kung paano
isahan, isang tao
Jijwisthoe
Nalaman niya ang tungkol dito
Hijwistervan
Nalaman niya yun
Datwistzij
Nalaman namin ito
Wijwistenhet
Sobra ang nalaman nila
Zijwistenteveel
Nalaman niyo kung bakit
maramihan, maraming tao
Julliewistenwaarom
Hindi ko nalaman yun
Dathebiknietgeweten
Hindi mo nalaman ito
isahan, isang tao
Jijhebthetnietgeweten
Hindi niya nalaman ang lahat
Hijheeftnietallesgeweten
Wala siyang nalamang anuman
Zijheeftnietsgeweten
Hindi namin nalaman yun
Dathebbenwijnietgeweten
Hindi nila ito nalaman
Zijhebbenhetnietgeweten
Hindi niyo nalaman kung bakit
maramihan, maraming tao
Julliehebbennietgewetenwaarom
Alam ko ba kung paano?
Weetikhoe?
Alam mo ba kung kailan?
isahan, isang tao
Weetjijwanneer?
Alam ba niya kung sino?
Weethijwie?
Alam ba niya ang tungkol dito?
Wetenzijervan?
Alam ba natin kung ilan?
Wetenwijhoeveel?
Alam ba nila kung bakit?
Wetenzijwaarom?
Alam niyo ba kung saan?
maramihan, maraming tao
Wetenjulliewaar?
Nalaman ko ba yun?
Wistikdat?
Nalaman mo ba ito?
isahan, isang tao
Wistjijdit?
Sobra ba ang nalaman niya?
Wisthijteveel?
Sobrang konti ba ang nalaman niya?
Wistzijteweinig?
Nalaman ba natin yun?
Wistenwijdat?
Nalaman ba nila ito?
Wistenzijhet?
Nalaman niyo ba kung saan?
maramihan, maraming tao
Wistenjulliewaar?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Dutch papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Dutch
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Dutch na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress