5:00
Mabuhay
47
Mag-aral
Balikan
Nakatira ako sa Estados Unidos
JegboriUSA
Nakatira ka sa Sweden
isahan, isang tao
DuboriSverige
Nakatira siya sa Croatia
HanboriKroatien
Nakatira siya sa Canada
HunboriCanada
Nakatira kami sa Europa
ViboriEuropa
Nakatira sila sa Uruguay
DeboriUruguay
Nakatira kayo sa Brasil
maramihan, maraming tao
IboriBrasilien
Ako ay nakatira sa Pransya
JegboriFrankrig
Ikaw ay nakatira sa Alemanya
isahan, isang tao
DuboriTyskland
Siya ay nakatira sa Slovakia
HanboriSlovakiet
Siya ay nakatira sa Japan
HunboriJapan
Kami ay nakatira sa Tsina
ViboriKina
Sila ay nakatira sa Gresya
DeboriGrækenland
Kayo ay nakatira sa Turkey
maramihan, maraming tao
IboriTyrkiet
Hindi ako nakatira sa Italya
JegborikkeiItalien
Hindi ka nakatira sa Portugal
isahan, isang tao
DuborikkeiPortugal
Hindi siya nakatira sa Espanya
HanborikkeiSpanien
Hindi siya nakatira sa Rusiya
HunborikkeiRusland
Hindi ito nakatira sa bahay
Denborikkeihuset
Hindi kami nakatira doon
Viborderikke
Hindi sila nakatira sa bahay
Deborikkeiethus
Hindi kayo nakatira sa kastilyo
maramihan, maraming tao
Iborikkeetslot
Tumira ako sa bahay
Jegboedeiethus
Tumira ka sa apartment
isahan, isang tao
Duboedeienlejlighed
Tumira siyang mag-isa
Hanboedealene
Tumira siya kasama ang kanyang mga magulang
Hunboedehossineforældre
Magkasama kaming tumira
Viboedesammen
Tumira sila kasama ang kanilang mga magulang
Deboedehosderesforældre
Tumira kayo kasama ang inyong mga kapatid
maramihan, maraming tao
Iboedesammenmedjeressøskende
Hindi ako tumira doon
Jegboedederikke
Hindi ka tumira sa kastilyo
isahan, isang tao
Duboedeikkeetslot
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga magulang
Hanboedeikkehossineforældre
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki
Hunboedeikkesammenmedsinebrødre
Hindi kami tumirang magkasama
Viboedeikkesammen
Hindi sila tumira sa Sweden
DeboedeikkeiSverige
Hindi kayo tumira sa bangka
maramihan, maraming tao
Iboedeikkeenbåd
Nakatira ka ba sa Australya?
isahan, isang tao
BorduiAustralien?
Nakatira ba siya sa Hilagang Amerika?
BorhaniNordamerika?
Nakatira ba siya sa Asya?
BorhuniAsien?
Nakatira ba ito sa Timog Amerika?
BordeniSydamerika?
Nakatira ba sila sa Africa?
BordeiAfrika?
Nakatira ba kayo sa Europa?
maramihan, maraming tao
BorIiEuropa?
Tumira ka ba dito?
isahan, isang tao
Boededuher?
Tumira ba siya kasama mo?
isahan, isang tao
Boedehanhosdig?
Tumira ba siya kasama ang kanyang nobyo?
Boedehunsammenmedsinkæreste?
Tumira ba sila doon?
Boedededer?
Tumira ba kayo sa apartment?
maramihan, maraming tao
BoedeIienlejlighed?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Danish papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Danish
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Danish na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress