5:00
Bakit sobra kang magtrabaho?
7
Mag-aral
Balikan
Bakit sobra kang magtrabaho?
多?
nǐ wèi shén me gōng zuò zhè me duō?
Nagtitipid ako para sa isang bahay
wǒ zài cún qián mǎi fáng zi
Tunay na napaka responsable mo
nǐ hěn fù zé rèn
Nakapag-ipon ka ba ng pera para sa isang pag-aari?
吗?
nǐ yǒu cún qián mǎi fáng ma?
Binabayaran ko pa rin ang utang ko sa pag-aaral
wǒ hái zài cháng hái wǒ de xué shēng dài kuǎn
Hanggang kailan ang itatagal nito?
间?
zhè xū yào duō zhǎng shí jiān?
Marahil magpakailanman
kě néng yǒng yuǎn
Mag-aral
Reset progress