5:00
Kailan ako mababayaran?
6
Mag-aral
Balikan
Kailan ako mababayaran?
资?
wǒ shén me shí hou néng ná dào gōng zī?
Sa pagtatapos ng buwan
zài yuè dǐ
Kailangan kong bayaran ang renta ko ngayon
wǒ xiàn zài xū yào fù fáng zū
Titingnan ko kung ano ang kaya kong gawin
wǒ huì kàn kàn wǒ néng zuò shén me
Pinapahalagahan ko ito
wǒ hěn gǎn jī
Malaki ang maitutulong nito sa akin
zhè duì wǒ yǒu hěn dà bāng zhù
Mag-aral
Reset progress