5:00
Sa sinehan
21
Mag-aral
Balikan
Ito ay isang komedya
إنهعملكوميدي
Inh Aml Kwmydy
Ito ay isang thriller
إنهاقصةمثيرة
Inha Qst Mthyrh
Ito ay isang dokumentaryo
إنهفيلموثائقي
Inh Fylm Wtha'iqy
Ito ay isang kathang-agham na pelikula
إنهفيلمخيالعلمي
Inh Fylm Khyal Almy
Ito ay pelikula tungkol sa giyera
إنهفيلمحربي
Inh Fylm Hrby
Ito ay nakakatakot na pelikula
إنهفيلمرعب
Inh Fylm R'b
Anong pinapalabas sa sinehan?
ماهيالأفلامالمعروضةفيالسينما؟
Ma Hy Al-Aflam Al-M'rwdt Fy As-Synma?
Napanood mo na ba ang pelikulang ito?
هلشاهدتهذاالفيلممنقبل؟
Hl Shahdt Hdha Al-Fylm Mn Qbl?
Sino ang nasa pelikulang ito?
منفيهذاالفيلم؟
Mn Fy Hdha Al-Fylm?
Magandang pelikula ba ito?
هلهذافيلمجيد؟
Hl Hdha Fylm Jyd?
Gusto mo ba ng papkorn?
هلتريدبعضالفشار؟
Hl Tryd B'd Al-Fshar?
Magaling siyang artista
إنهممثلجيد
Inh Mmthl Jyd
Hindi siya magaling na artista
إنهاممثلةسيئة
Inha Mmthlt Sy'ih
Dalawang tiket po
تذكرتينمنفضلك
Tdhkrtyn Mn Fdlk
Gusto kong umupo sa hulihan
أريدأنأجلسفيالصفالخلفي
Aryd An Ajls Fy As-Sf Al-Khlfy
Gusto kong umupo sa unahan
أريدأنأجلسفيالصفالأمامي
Aryd An Ajls Fy As-Sf Al-Amamy
Ano ang palagay mo sa pelikula?
مارأيكفيالفيلم؟
Ma R'ayk Fy Al-Fylm?
Nagustuhan ko ang pelikula
لقدأعجبنيالفيلم
Lqd A'jbny Al-Fylm
Ito ay may magandang kwento
كانتبهحبكةدراميةجيدة
Kant Bh Hbkt Dramyt Jyd'h
Hindi ko nagustuhan ang bida
أنالمتعجبنيالشخصيةالرئيسية
Ana Lm T'jbny Ash-Shkhsyt Ar-R'iysyh
Ito ay masyadong mabagal
لقدكانتالحركةبطيئةللغاية
Lqd Kant Al-Hrkt Bty'it Llghayh
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Arabo papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Arabo
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Arabo na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress