5:00
Why do you work so much?
7
Study
Review
Why do you work so much?
Dlaczegotakdużopracujesz?
I am saving up for a house
Oszczędzamnadom.
That is very responsible of you
Jesteśbardzoodpowiedzialny.
Have you saved money for a property?
Zaoszczędziłeśpieniądzenanieruchomość?
I am still paying off my student loan
Nadalspłacamkredytstudencki.
How long will that take you?
Jakdługocitozajmie?
Probably forever
Prawdopodobniewieki.
Study
Reset progress