5:00
Weten
42
Leren
Herhalen
Ik weet dat
Язнаюэто
 znaû éto
Jij weet dit
enkelvoud, één persoon
Тызнаешьэто
Ty znaešʹ éto
Hij weet dit
Онзнаетэто
On znaet éto
Zij weet ervan
Оназнаетобэтом
Ona znaet ob étom
Wij weten alles
Мызнаемвсе
My znaem vse
Zij weten dingen
Онизнаюткое-что
Oni znaût koe-čto
Jullie weten veel
meervoud, meerdere mensen
Вызнаетемного
Vy znaete mnogo
Ik weet het niet
Янезнаюэтого
 ne znaû étogo
Jij weet niet veel
enkelvoud, één persoon
Тынезнаешьмногого
Ty ne znaešʹ mnogogo
Hij weet het niet
Оннезнает
On ne znaet
Dat weet zij niet
Онанезнаетэтого
Ona ne znaet étogo
Wij weten het niet
Мынезнаемэтого
My ne znaem étogo
Zij weten niets
Онинезнаютничего
Oni ne znaût ničego
Jullie weten niet waarom
meervoud, meerdere mensen
Вынезнаетепочему
Vy ne znaete počemu
Ik wist waarom
Язналпочему
 znal počemu
Jij wist hoe
enkelvoud, één persoon
Тызналкак
Ty znal kak
Hij wist ervan
Онзналобэтом
On znal ob étom
Dat wist zij
Оназналаэто
Ona znala éto
Wij wisten het
Мызналиэто
My znali éto
Zij wisten teveel
Онизналислишкоммного
Oni znali sliškom mnogo
Jullie wisten waarom
meervoud, meerdere mensen
Вызналипочему
Vy znali počemu
Dat heb ik niet geweten
Янезналэтого
 ne znal étogo
Jij hebt het niet geweten
enkelvoud, één persoon
Тынезналэтого
Ty ne znal étogo
Hij heeft niet alles geweten
Оннезналвсего
On ne znal vsego
Zij heeft niets geweten
Онанезналаничего
Ona ne znala ničego
Dat hebben wij niet geweten
Мынезналиэтого
My ne znali étogo
Zij hebben het niet geweten
Онинезналиэтого
Oni ne znali étogo
Jullie hebben niet geweten waarom
meervoud, meerdere mensen
Вынезналипочему
Vy ne znali počemu
Weet ik hoe?
Язнаюкак?
 znaû kak?
Weet jij wanneer?
enkelvoud, één persoon
Тызнаешькогда?
Ty znaešʹ kogda?
Weet hij wie?
Онзнаеткто?
On znaet kto?
Weten zij ervan?
Оназнаетобэтом?
Ona znaet ob étom?
Weten wij hoeveel?
Мызнаемсколько?
My znaem skolʹko?
Weten zij waarom?
Онизнаютпочему?
Oni znaût počemu?
Weten jullie waar?
meervoud, meerdere mensen
Вызнаетегде?
Vy znaete gde?
Wist ik dat?
Язналэто?
 znal éto?
Wist jij dit?
enkelvoud, één persoon
Тызналэто?
Ty znal éto?
Wist hij teveel?
Онзналслишкоммного?
On znal sliškom mnogo?
Wist zij te weinig?
Оназналаслишкоммало?
Ona znala sliškom malo?
Wisten wij dat?
Мызналиэто?
My znali éto?
Wisten zij het?
Онизналиэто?
Oni znali éto?
Wisten jullie waar?
meervoud, meerdere mensen
Вызналигде?
Vy znali gde?
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Russisch naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Russisch
Luisteren
Luister en kies de juiste Russisch zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress