5:00
Getallen
10
Leren
Herhalen
Eén
Ένα
Éna
Twee
Δύο
Dýo
Drie
Τρία
Tría
Vier
Τέσσερα
Téssera
Vijf
Πέντε
Pénte
Zes
Έξι
Éxi
Zeven
Επτά
Eptá
Acht
Οκτώ
Oktṓ
Negen
Εννέα
Ennéa
Tien
Δέκα
Déka
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Grieks naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Grieks
Luisteren
Luister en kies de juiste Grieks zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress