5:00
Wat is dit?
6
Leren
Herhalen
Wat is dit?
Hvaderdette?
Het is een oude radio
Deterengammelradio
Werkt het?
Virkerden?
ik weet het niet
Detvedjegikke
Waarom heb jij het?
Hvorforharduden?
Ik gebruik het als decoratie
Jegbrugerdensomdekoration
Leren
Reset progress