5:00
Weten
42
Leren
Herhalen
Ik weet dat
أناأعلمذلك
Ana A'lm Dhlk
Jij weet dit
enkelvoud, één persoon
أنتتعرفهذا
Ant T'rf Hdha
Hij weet dit
هويعرفهذا
Hw Y'rf Hdha
Zij weet ervan
إنهاتعرفذلك
Inha T'rf Dhlk
Wij weten alles
نحننعرفكلشيء
Nhn N'rf Kl Shy'a
Zij weten dingen
هميعرفونالأشياء
Hm Y'rfwn Al-Ashya'a
Jullie weten veel
meervoud, meerdere mensen
أنتمتعرفونالكثير
Antm T'rfwn Al-Kthyr
Ik weet het niet
أنالاأعلمذلك
Ana La A'lm Dhlk
Jij weet niet veel
enkelvoud, één persoon
أنتلاتعرفالكثير
Ant La T'rf Al-Kthyr
Hij weet het niet
هولايعرف
Hw La Y'rf
Dat weet zij niet
هيلاتعرفذلك
Hy La T'rf Dhlk
Wij weten het niet
نحنلانعرفذلك
Nhn La N'rf Dhlk
Zij weten niets
هملايعرفونأيشيء
Hm La Y'rfwn Ay Shy'a
Jullie weten niet waarom
meervoud, meerdere mensen
أنتملاتعرفونالسبب
Antm La T'rfwn As-Sbb
Ik wist waarom
أناعرفتالسبب
Ana Arft As-Sbb
Jij wist hoe
enkelvoud, één persoon
أنتعرفتكيف
Ant Arft Kyf
Hij wist ervan
هوكانيعرفبالأمر
Hw Kan Y'rf Bal'amr
Dat wist zij
هيكانتتعرفذلك
Hy Kant T'rf Dhlk
Wij wisten het
نحنعرفناذلك
Nhn Arfna Dhlk
Zij wisten teveel
كانوايعرفونأكثرمناللازم
Kanwa Y'rfwn Akthr Mn Al-Lazm
Jullie wisten waarom
meervoud, meerdere mensen
أنتمعرفتمالسبب
Antm Arftm As-Sbb
Dat heb ik niet geweten
لمأكنأعرفذلك
Lm Akn A'rf Dhlk
Jij hebt het niet geweten
enkelvoud, één persoon
أنتلمتكنتعرفذلك
Ant Lm Tkn T'rf Dhlk
Hij heeft niet alles geweten
هولميكنيعرفكلشيء
Hw Lm Ykn Y'rf Kl Shy'a
Zij heeft niets geweten
هيلمتكنتعرفأيشيء
Hy Lm Tkn T'rf Ay Shy'a
Dat hebben wij niet geweten
لمنكننعرفذلك
Lm Nkn N'rf Dhlk
Zij hebben het niet geweten
هملميعرفواذلك
Hm Lm Y'rfwa Dhlk
Jullie hebben niet geweten waarom
meervoud, meerdere mensen
أنتملمتعرفواالسبب
Antm Lm T'rfwa As-Sbb
Weet ik hoe?
هلأناأعرفكيف؟
Hl Ana A'rf Kyf?
Weet jij wanneer?
enkelvoud, één persoon
هلتعرفمتى؟
Hl T'rf Mta?
Weet hij wie?
هلهويعرفمن؟
Hl Hw Y'rf Mn?
Weten zij ervan?
هلهيتعرفبالأمر؟
Hl Hy T'rf Bal'amr?
Weten wij hoeveel?
هلنعرفكمالعدد؟
Hl N'rf Km Al-Dd?
Weten zij waarom?
هليعرفونلماذا؟
Hl Y'rfwn Lmadha?
Weten jullie waar?
meervoud, meerdere mensen
هلتعرفونأين؟
Hl T'rfwn Ayn?
Wist ik dat?
هلأناكنتأعلمذلك؟
Hl Ana Knt A'lm Dhlk?
Wist jij dit?
enkelvoud, één persoon
هلكنتتعرفهذا؟
Hl Knt T'rf Hdha?
Wist hij teveel?
هلكانيعرفأكثرمناللازم؟
Hl Kan Y'rf Akthr Mn Al-Lazm?
Wist zij te weinig?
هلكانتتعرفأقلمناللازم؟
Hl Kant T'rf Aql Mn Al-Lazm?
Wisten wij dat?
هلعرفناذلك؟
Hl Arfna Dhlk?
Wisten zij het?
هلعرفواذلك؟
Hl Arfwa Dhlk?
Wisten jullie waar?
meervoud, meerdere mensen
هلكنتمتعرفونأين؟
Hl Kntm T'rfwn Ayn?
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Arabisch naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Arabisch
Luisteren
Luister en kies de juiste Arabisch zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress