5:00
Hvad er dette?
6
Studer
Se igen
Hvad er dette?
Щоце?
Ŝo ce?
Det er en gammel radio
Цестарерадіо
Ce stare radío
Virker den?
Вонопрацює?
Vono pracûê?
Det ved jeg ikke
Янезнаю
 ne znaû
Hvorfor har du den?
Навіщотийоготримаєш?
Navíŝo ti jogo trimaêš?
Jeg bruger den som dekoration
Явикористовуюйогоякприкрасу
 vikoristovuû jogo âk prikrasu
Studer
Reset progress