5:00
Hvornår bliver jeg betalt?
6
Studer
Se igen
Hvornår bliver jeg betalt?
Πότεπληρώνομαι;
Póte plērṓnomai?
I slutningen af måneden
Στοτέλοςτουμήνα
Sto télos tou mḗna
Jeg er nødt til at betale min husleje nu
Πρέπειναπληρώσωτοενοίκιομουτώρα
Prépei na plērṓsō to enoíkio mou tṓra
Jeg skal se, hvad jeg kan gøre
Θαδωτιμπορώνακάνω
Tha dō ti mporṓ na kánō
Det sætter jeg pris på
Tοεκτιμώ
To ektimṓ
Det ville hjælpe mig meget
Θαμεβοηθούσεπολύ
Tha me boēthoúse polý
Studer
Reset progress