5:00
Tal
10
Studer
Se igen
En
Un
To
Deux
Tre
Trois
Fire
Quatre
Fem
Cinq
Seks
Six
Syv
Sept
Otte
Huit
Ni
Neuf
Ti
Dix
Studer
Alle
Studer alle lektionstyper
Oversæt
Oversæt fra fransk til dansk
Oversæt
Oversæt fra dansk til fransk
Lyt
Lyt og vælg den korrekte fransk sætning
Lyt
Lyt og vælg den korrekte dansk sætning
Byg
Sæt ordene eller bogstaverne i den rigtige rækkefølge
Skift
Find ud af, hvilke ord der er blevet udskiftet
Tom
Udfyld det manglende ord i sætningen
Reset progress