5:00
Læse
54
Studer
Se igen
jeg læser bøger
nutid
أنااقرأالكتب
Ana Aqr'a Al-Ktb
Du læser meget
ental, en person, nutid
أنتتقرأكثيراً
Ant Tqr'a Kthyraan
Han læser magasiner
هويقرأالمجلات
Hw Yqr'a Al-Mjlat
Hun læser tegneserier
هيتقرأالكتبالمصورة
Hy Tqr'a Al-Ktb Al-Mswrh
Vi læser alt
nutid
نحننقرأكلشيء
Nhn Nqr'a Kl Shy'a
De læser godt
nutid
إنهميقرؤونجيداً
Inhm Yqru'wn Jydaan
I læser brevene
flertal, flere mennesker, nutid
أنتمتقرؤونالرسائل
Antm Tqru'wn Ar-Rsa'il
jeg læser en bog
أناأقرأكتاباً
Ana Aqr'a Ktabaan
Du læser et magasin
ental, én person
أنتتقرأمجلة
Ant Tqr'a Mjlh
Han læser en tegneserie
إنهيقرأكتابًافكاهيًا
Inh Yqr'a Ktabana Fkahyana
Hun læser beskeder
هيتقرأالرسائل
Hy Tqr'a Ar-Rsa'il
Vi læser
نحننقرأ
Nhn Nqr'a
De læser
إنهميقرأون
Inhm Yqr'awn
I læser
flertal, flere mennesker
أنتمتقرأون
Antm Tqr'awn
Jeg læser ikke engelsk
أنالاأقرأاللغةالإنجليزية
Ana La Aqr'a Al-Lght Al-Injlyzyh
Du læser ikke fransk
ental, én person
أنتلاتقرأاللغةالفرنسية
Ant La Tqr'a Al-Lght Al-Frnsyh
Han læser ikke tysk
هولايقرأاللغةالألمانية
Hw La Yqr'a Al-Lght Al-Almanyh
Hun læser ikke italiensk
هيلاتقرأاللغةالإيطالية
Hy La Tqr'a Al-Lght Al-Iytalyh
Vi læser ikke koreansk
نحنلانقرأاللغةالكورية
Nhn La Nqr'a Al-Lght Al-Kwryh
De læser ikke japansk
إنهملايقرأوناللغةاليابانية
Inhm La Yqr'awn Al-Lght Al-Yabanyh
I læser ikke kinesisk
flertal, flere mennesker
أنتملاتقرأوناللغةالصينية
Antm La Tqr'awn Al-Lght As-Synyh
Jeg læser ikke hendes besked
أنالاأقرأرسالتها
Ana La Aqr'a Rsalt'ha
Du læser ikke mine opdateringer
ental, én person
أنتلاتقرأتحديثاتي
Ant La Tqr'a Thdythaty
Han læser ikke mine indlæg
إنهلايقرأمشاركاتي
Inh La Yqr'a Msharkaty
Hun læser ikke sine bøger
هيلاتقرأكتبها
Hy La Tqr'a Ktbha
Vi læser ikke vores mail
نحنلانقرأبريدنا
Nhn La Nqr'a Brydna
De læser ikke deres mail
إنهملايقرؤونبريدهم
Inhm La Yqru'wn Bryd'hm
I læser ikke
flertal, flere mennesker
أنتملاتقرأون
Antm La Tqr'awn
Jeg har allerede læst alle mine beskeder
datid
أناقرأتكلرسائليبالفعل
Ana Qr'at Kl Rsa'ily Balf'l
Du læste det i går
ental, én person
أنتقرأتهبالأمس
Ant Qr'at'h Bal'ams
Han læste den for flere år siden
هوقرأهامنذعدةسنوات
Hw Qr'aha Mndh Adt Snwat
Hun læste sine beskeder for en time siden
هيقرأترسائلهامنذساعة
Hy Qr'at Rsa'ilha Mndh Sa'h
Vi læste den bog sidste sommer
نحنقرأناهذاالكتابالصيفالماضي
Nhn Qr'ana Hdha Al-Ktab As-Syf Al-Mady
De læste det i sidste uge
همقرأوهافيالأسبوعالماضي
Hm Qr'awha Fy Al-Asbw' Al-Mady
I læste det sidste semester
flertal, flere mennesker
أنتمقرأتموهفيالفصلالدراسيالماضي
Antm Qr'atmwh Fy Al-Fsl Ad-Drasy Al-Mady
Det læste jeg ikke
أنالمأقرأذلك
Ana Lm Aqr'a Dhlk
Du læste ikke mine opdateringer
ental, én person
أنتلمتقرأتحديثاتي
Ant Lm Tqr'a Thdythaty
Han læste ikke begyndelsen
إنهلميقرأالمقدمة
Inh Lm Yqr'a Al-Mqdmh
Hun læste ikke hans indlæg
هيلمتقرأمنشوراته
Hy Lm Tqr'a Mnshwrat'h
Vi har ikke læst det endnu
نحنلمنقرأهبعد
Nhn Lm Nqr'ah B'd
De læste ikke begge bøger
إنهملميقرأواكلاالكتابين
Inhm Lm Yqr'awa Kla Al-Ktabyn
I læste ikke det hele
flertal, flere mennesker
أنتملمتقرأوهكله
Antm Lm Tqr'awh Klh
Læser du mine beskeder?
ental, én person
هلتقرأرسائلي؟
Hl Tqr'a Rsa'ily?
Læser han mange bøger?
هلهويقرأالكثيرمنالكتب؟
Hl Hw Yqr'a Al-Kthyr Mn Al-Ktb?
Læser hun noget?
هلهيتقرأأيشيء؟
Hl Hy Tqr'a Ay Shy'a?
Læser vi i dag?
هلنقرأاليوم؟
Hl Nqr'a Al-Ywm?
Læser de alt?
هليقرؤونكلشيء؟
Hl Yqru'wn Kl Shy'a?
Læser I det?
flertal, flere mennesker
هلتقرأونذلك؟
Hl Tqr'awn Dhlk?
Læste du artiklen?
ental, én person
هلأنتقرأتالمقالة؟
Hl Ant Qr'at Al-Mqalh?
Læste han avisen?
هلهوقرأالصحيفة؟
Hl Hw Qr'a As-Shyfh?
Læste hun mit brev?
هلهيقرأترسالتي؟
Hl Hy Qr'at Rsalty?
Læste vi opdateringerne?
هلنحنقرأناالتحديثات؟
Hl Nhn Qr'ana At-Thdythat?
Læste de meddelelsen?
هلقرأواالرسالة؟
Hl Qr'awa Ar-Rsalh?
Læste I mailen?
flertal, flere mennesker
هلأنتمقرأتمالبريد؟
Hl Antm Qr'atm Al-Bryd?
Studer
Alle
Studer alle lektionstyper
Oversæt
Oversæt fra arabisk til dansk
Oversæt
Oversæt fra dansk til arabisk
Lyt
Lyt og vælg den korrekte arabisk sætning
Lyt
Lyt og vælg den korrekte dansk sætning
Byg
Sæt ordene eller bogstaverne i den rigtige rækkefølge
Skift
Find ud af, hvilke ord der er blevet udskiftet
Tom
Udfyld det manglende ord i sætningen
Reset progress