5:00
Číst
54
Studovat
Opakování
Čtu knihy
přítomný čas
Jagläserböcker
Hodně čteš
singulár, jedna osoba, přítomný čas
Duläsermycket
Čte časopisy
Hanläsertidningar
Čte komiksy
Honläserserietidningar
Čteme všechno
přítomný čas
Viläserallt
Čtou dobře
přítomný čas
Deläserbra
Čtete dopisy
množné číslo, několik lidí, přítomný čas
Niläserbreven
Čtu knihu
Jagläserenbok
Čteš časopis
singulár, jedna osoba
Duläserentidning
Čte komiks
Hanläserenserietidning
Čte zprávy
Honläsermeddelanden
Čteme
Viläser
Oni čtou
Deläser
Čtete
množné číslo, několik lidí
Niläser
Nečtu anglicky
Jagläserinteengelska
Nečteš francouzsky
singulár, jedna osoba
Duläserintefranska
Nečte německy
Hanläserintetyska
Nečte italsky
Honläserinteitalienska
Nečteme korejsky
Viläserintekoreanska
Nečtou japonsky
Deläserintejapanska
Nečtete čínsky
množné číslo, několik lidí
Niläserintekinesiska
Nečtu její zprávu
Jagläserintehennesmeddelande
Nečteš moje aktualizace
singulár, jedna osoba
Duläserinteminauppdateringar
Nečte moje příspěvky
Hanläserinteminainlägg
Nečte své knihy
Honläserintesinaböcker
Nečteme naši poštu
Viläserintevårpost
Nečtou svou poštu
Deläserintesinpost
Nečtete
množné číslo, několik lidí
Niläserinte
Už jsem si přečetl všechny zprávy
minulý čas
Jagharredanlästallaminameddelanden
Četl jsi to včera
singulár, jedna osoba
Dulästedenigår
Četl to před několika lety
Hanlästedenförfleraårsedan
Přečetla si své zprávy před hodinou
Honlästesinameddelandenförentimmesedan
Tuto knihu jsme četli loni v létě
Vilästedenbokenförrasommaren
Přečetli si to minulý týden
Delästedenförraveckan
Četli jste to minulý semestr
množné číslo, několik lidí
Nilästedenförraterminen
To jsem nečetl
Jaglästeintedet
Nečetl sis moje aktualizace
singulár, jedna osoba
Dulästeinteminauppdateringar
Nečetl začátek
Hanlästeintebörjan
Nečetla jeho příspěvky
Honlästeintehansinlägg
Ještě jsme to nečetli
Viharintelästdetännu
Nečetli obě knihy
Delästeintebådaböckerna
Nečetli jste to všechno
množné číslo, několik lidí
Nilästeinteallt
Čteš moje zprávy?
singulár, jedna osoba
Läserduminameddelanden?
Čte hodně knih?
Läserhanmångaböcker?
Čte něco?
Läserhonnågot?
Čteme dnes?
Läserviidag?
Čtou všechno?
Läserdeallt?
Čtete to
množné číslo, několik lidí
Läsernidet?
Četl jsi článek?
singulár, jedna osoba
Lästeduartikeln?
Četl noviny?
Lästehantidningen?
Přečetla si můj dopis?
Lästehonmittbrev?
Přečetli jsme si aktualizace?
Lästeviuppdateringarna?
Přečetli si zprávu?
Lästedemeddelandet?
Četli jste poštu?
množné číslo, několik lidí
Lästeniposten?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Švédština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Švédština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Švédština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress