5:00
Proč tolik pracuješ?
7
Studovat
Opakování
Proč tolik pracuješ?
Prečotoľkopracuješ?
Šetřím na dům
Šetrímsinadom
To je od tebe velmi zodpovědné
Tojeodtebaveľmizodpovedné
Ušetřila jsi peníze na nemovitost?
Našetrilasisipeniazenanehnuteľnosť?
Stále splácím studentskou půjčku
Stálesplácamštudentskúpôžičku
Jak dlouho ti to bude trvat?
Akodlhotitobudetrvať?
Pravděpodobně navždy
Asinavždy
Studovat
Reset progress