5:00
Kdy dostanu zaplaceno?
6
Studovat
Opakování
Kdy dostanu zaplaceno?
Kedydostanemvýplatu?
Na konci měsíce
Nakoncimesiaca
Nájem musím zaplatit teď
Nájommusímzaplatiťteraz
Uvidím co mohu udělat
Uvidímčosarobiť
Vážím si toho
Cenímsito
Velmi by mi to pomohlo
Veľmibymitopomohlo
Studovat
Reset progress