5:00
Říci
58
Studovat
Opakování
Říkám všechno
Hovorímvšetko
Neříkej nic
singulár, jedna osoba
Ničnehovoríš
Říká toho hodně
Veľahovorí
Říká trochu
Hovorímálo
Něco to říká
Niečohovorí
Nic neříkáme
Nehovorímenič
Říkají hodně
Veľahovoria
Řekněte něco
množné číslo, několik lidí
Povedzteniečo
Nic neříkám
Janičnehovorím
Říkáš všechno
singulár, jedna osoba
Hovoríšvšetko
Říká trochu
Hovorítrochu
Říká toho hodně
Hovoríveľa
Nic to neříká
Ničtonehovorí
Něco říkáme
Niečohovoríme
Říkají něco
Niečohovoria
Říkáte toho hodně
množné číslo, několik lidí
Hovoríteveľa
Neříkám všechno
Nehovorímvšetko
Nic neříkáš
singulár, jedna osoba
Ničnehovoríš
Neříká toho moc
Veľatohonehovorí
Neříká toho málo
Nehovorímálo
Nic to neříká
Ničtonehovorí
To neříkáme
Tonehovoríme
Neříkají moc
Nehovoriaveľa
Neříkáte toho moc
množné číslo, několik lidí
Nehovoríteveľa
Nic neříkám
Ničnehovorím
Neříkáš všechno
singulár, jedna osoba
Nehovoríšvšetko
Neříká trochu
Nehovorímálo
Neříká toho moc
Nehovoríveľa
To neříká
Nehovoríto
Nic neříkáme
Nehovorímenič
Moc toho neříkají
Nehovoriaveľa
Neříkáte toho moc
množné číslo, několik lidí
Nehovoríteveľa
Nic jsem neřekl
Ničsomnepovedal
Řekl jsi všechno
singulár, jedna osoba
Povedalsivšetko
Řekl toho hodně
Povedalveľa
Něco řekla
Niečopovedala
Řekli jsme málo
Trochusmesipovedali
Nic neřekli
Ničnepovedali
Řekli jste všechno
množné číslo, několik lidí
Povedalsivšetko
Neřekl jsem toho moc
Nepovedalsomveľa
Neřekl jsi všechno
singulár, jedna osoba
Nepovedalsivšetko
Nic neřekl
Ničnepovedal
Neřekla to
Nepovedalato
To jsme neřekli
Tosmenepovedali
Neřekli trochu
Nepovedalimálo
Neřekli jste to
množné číslo, několik lidí
Nepovedalisteto
Říkáš něco?
singulár, jedna osoba
Hovoríšniečo?
Říká něco?
Povedalniečo?
Říká to?
Hovoríto?
Říkáme něco?
Hovorímeniečo?
Říkají něco?
Hovorianiečo?
Říkáte to?
množné číslo, několik lidí
Hovoríteto?
Říkal jsi něco?
singulár, jedna osoba
Povedalsiniečo?
Říkal něco?
Povedalniečo?
Řekla to?
Povedalato?
Řekli jsme něco?
Povedalismeniečo?
Říkali něco?
Povedaliniečo?
Řekli jste to?
množné číslo, několik lidí
Povedalisteto?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Slovenština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Slovenština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Slovenština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress