5:00
Jít
56
Studovat
Opakování
Jdu domů
Idemdomov
Jdi do knihovny
singulár, jedna osoba
Idešdoknižnice
Chodí do školy
Onchodídoškoly
Jde do knihovny
Chodídoknižnice
Jdeme do kina
Chodímedokina
Jdou do pekárny
Chodiadopekárne
Jděte do banky
množné číslo, několik lidí
Chodítedobanky
Jdu na policejní stanici
Idemnapolicajnústanicu
Jdeš domů
singulár, jedna osoba
Idešdomov
Jde do knihovny
Idedoknižnice
Jde do školy
Idedoškoly
Jdeme do pekárny
Idemedopekárne
Jdou do kina
Idúdokina
Jdete do kostela
množné číslo, několik lidí
Idetedokostola
Nechodím do baru
Nechodímdobaru
Nejdeš na autobusové nádraží
singulár, jedna osoba
Nechodíšnaautobusovústanicu
Nechodí do kavárny
Nechodídokaviarne
Nechodí do kostela
Nechodídokostola
Nechodíme do posilovny
Nechodímedoposilňovne
Nechodí do kadeřnictví
Nechodiakukaderníkovi
Nechodíte k holiči
množné číslo, několik lidí
Nechodítekholičovi
Nejdu na autobusové nádraží
Nejdemnaautobusovústanicu
Nechodíš do baru
singulár, jedna osoba
Nejdešdobaru
Nechodí do kostela
Nejdedokostola
Nechodí do kavárny
Nejdedokaviarne
Nejdeme ke kadeřníkovi
Nejdemekukaderníkovi
Nechodí k holiči
Nejdúkholičovi
Nechodíte do posilovny
množné číslo, několik lidí
Nejdetedoposilňovne
Šel jsem na radnici
Išielsomnamestskýúrad
Šel jsi do hotelu
singulár, jedna osoba
Išielsidohotela
Šel na farmu
Išielnafarmu
Šla do muzea
Išladomúzea
Šli jsme na parkoviště
Išlismenaparkovisko
Šli do lékárny
Išlidolekárne
Šli jste na policejní stanici
množné číslo, několik lidí
Išlistenapolicajnústanicu
Nešel jsem na poštu
Nešielsomnapoštu
Nešel jsi do restaurace
singulár, jedna osoba
Nešielsidoreštaurácie
Nešel do zoo
Nešieldozoo
Nešla do supermarketu
Nešladosupermarketu
Nešli jsme do školy
Nešlismedoškoly
Nešli do knihovny
Nešlidoknižnice
Nešli jste na radnici
množné číslo, několik lidí
Nešlistenamestskýúrad
Chodím do pekárny?
Idemdopekárne?
Chodíš do banky?
singulár, jedna osoba
Chodíšdobanky?
Chodí do baru?
Chodídobaru?
Jde na autobusové nádraží?
Chodínaautobusovústanicu?
Jdeme do kavárny?
Chodímedokaviarne?
Chodí do kostela?
Chodiadokostola?
Chodíte do kina?
množné číslo, několik lidí
Chodítedokina?
Šel jsem tam?
Išielsomtam?
Šel jsi ke kadeřníkovi?
singulár, jedna osoba
Išielsikukaderníčke?
Šel k holiči?
Išielkholičovi?
Šla do nemocnice?
Išladonemocnice?
Šli jsme do hotelu?
Išlismedohotela?
Šli na farmu?
Išlinafarmu?
Šli jste do muzea?
množné číslo, několik lidí
Išlistedomúzea?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Slovenština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Slovenština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Slovenština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress