5:00
Říci
58
Studovat
Opakování
Říkám všechno
Λέωταπάντα
Léō ta pánta
Neříkej nic
singulár, jedna osoba
Δελεςτίποτα
De les típota
Říká toho hodně
Λέειπολλά
Léei pollá
Říká trochu
Λέειλίγα
Léei líga
Něco to říká
Λέεικάτι
Léei káti
Nic neříkáme
Δελέμετίποτα
De léme típota
Říkají hodně
Λένεπολλά
Léne pollá
Řekněte něco
množné číslo, několik lidí
Λέτεκάτι
Léte káti
Nic neříkám
Δελέωτίποτα
De léō típota
Říkáš všechno
singulár, jedna osoba
Λεςταπάντα
Les ta pánta
Říká trochu
Λέειλίγα
Léei líga
Říká toho hodně
Λέειπολλά
Léei pollá
Nic to neříká
Δελέειτίποτα
De léei típota
Něco říkáme
Λέμεκάτι
Léme káti
Říkají něco
Λένεκάτι
Léne káti
Říkáte toho hodně
množné číslo, několik lidí
Λέτεπολλά
Léte pollá
Neříkám všechno
Δελέωταπάντα
De léō ta pánta
Nic neříkáš
singulár, jedna osoba
Δελεςκάτι
De les káti
Neříká toho moc
Δελέειπολλά
De léei pollá
Neříká toho málo
Δελέειλίγα
De léei líga
Nic to neříká
Δελέεικάτι
De léei káti
To neříkáme
Δεντολέμεαυτό
Den to léme autó
Neříkají moc
Δελένεπολλά
De léne pollá
Neříkáte toho moc
množné číslo, několik lidí
Δελέτεπολλά
De léte pollá
Nic neříkám
Δελέωτίποτα
De léō típota
Neříkáš všechno
singulár, jedna osoba
Δελεςταπάντα
De les ta pánta
Neříká trochu
Δελέειλίγα
De léei líga
Neříká toho moc
Δελέειπολλά
De léei pollá
To neříká
Δεντολέειαυτό
Den to léei autó
Nic neříkáme
Δελέμετίποτα
De léme típota
Moc toho neříkají
Δελένεπολλά
De léne pollá
Neříkáte toho moc
množné číslo, několik lidí
Δελέτεπολλά
De léte pollá
Nic jsem neřekl
Δενείπατίποτα
Den eípa típota
Řekl jsi všechno
singulár, jedna osoba
Είπεςταπάντα
Eípes ta pánta
Řekl toho hodně
Είπεπολλά
Eípe pollá
Něco řekla
Είπεκάτι
Eípe káti
Řekli jsme málo
Είπαμελίγα
Eípame líga
Nic neřekli
Δενείπαντίποτα
Den eípan típota
Řekli jste všechno
množné číslo, několik lidí
Είπεςταπάντα
Eípes ta pánta
Neřekl jsem toho moc
Δενείπαπολλά
Den eípa pollá
Neřekl jsi všechno
singulár, jedna osoba
Δενείπεςταπάντα
Den eípes ta pánta
Nic neřekl
Δενείπετίποτα
Den eípe típota
Neřekla to
Δεντοείπε
Den to eípe
To jsme neřekli
Δεντοείπαμεαυτό
Den to eípame autó
Neřekli trochu
Δενείπανλίγα
Den eípan líga
Neřekli jste to
množné číslo, několik lidí
Δεντοείπατε
Den to eípate
Říkáš něco?
singulár, jedna osoba
Λεςκάτι;
Les káti?
Říká něco?
Λέεικάτι;
Léei káti?
Říká to?
Τολέειαυτό;
To léei autó?
Říkáme něco?
Λέμετίποτα;
Léme típota?
Říkají něco?
Λένεκάτι;
Léne káti?
Říkáte to?
množné číslo, několik lidí
Τολέτε;
To léte?
Říkal jsi něco?
singulár, jedna osoba
Είπεςκάτι;
Eípes káti?
Říkal něco?
Είπετίποτα;
Eípe típota?
Řekla to?
Αυτήτοείπε;
Autḗ to eípe?
Řekli jsme něco?
Είπαμεκάτι;
Eípame káti?
Říkali něco?
Είπαντίποτα;
Eípan típota?
Řekli jste to?
množné číslo, několik lidí
Εσείςτοείπατε;
Eseís to eípate?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Řečtina do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Řečtina
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Řečtina větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress