5:00
Hrát si
47
Studovat
Opakování
Hraji na klavír
Παίζωπιάνο
Paízō piáno
Hraješ tenis
singulár, jedna osoba
Παίζειςτένις
Paízeis ténis
Hraje fotbal
Παίζειποδόσφαιρο
Paízei podósphairo
Hraje basketbal
Παίζειμπάσκετ
Paízei mpásket
Hrajeme golf
Παίζουμεγκολφ
Paízoume nkolph
Hrají squash
Παίζουνσκουός
Paízoun skouós
Hrajete na bicí
množné číslo, několik lidí
Παίζετεντραμς
Paízete ntrams
Hraji na klavír
Παίζωπιάνο
Paízō piáno
Hraješ na kytaru
singulár, jedna osoba
Παίζειςκιθάρα
Paízeis kithára
Hraje hokej
Παίζειχόκεϊ
Paízei chókeï
Hraje stolní tenis
Παίζειπινγκ-πονγκ
Paízei pin'nk-pon'nk
Hrajeme volejbal
Παίζουμεβόλεϊ
Paízoume bóleï
Hrají spolu
Παίζουνμαζί
Paízoun mazí
Hrajete beze mě
množné číslo, několik lidí
Παίζετεχωρίςεμένα
Paízete chōrís eména
Nehraji na žádné nástroje
Δενπαίζωκανέναόργανο
Den paízō kanéna órgano
Nehraješ golf
singulár, jedna osoba
Δενπαίζειςγκολφ
Den paízeis nkolph
Nehraje fotbal
Δενπαίζειποδόσφαιρο
Den paízei podósphairo
Nehraje badminton
Δενπαίζειμπάντμιντον
Den paízei mpántminton
Nehrajeme na saxofon
Δενπαίζουμεσαξόφωνο
Den paízoume saxóphōno
Nehrají na bicí
Δενπαίζουνντραμς
Den paízoun ntrams
Moc nehrajete
množné číslo, několik lidí
Δενπαίζετεπολύ
Den paízete polý
Už nehraji
Δενπαίζωπια
Den paízō pia
Nehraješ si s ním
singulár, jedna osoba
Δενπαίζειςμαζίτου
Den paízeis mazí tou
Nehraje si s ní
Δενπαίζειμαζίτης
Den paízei mazí tēs
Nehraje si s námi
Δενπαίζειμαζίμας
Den paízei mazí mas
Nehrajeme si s nimi
Δενπαίζουμεμαζίτους
Den paízoume mazí tous
Nehrají si se mnou
Δενπαίζουνμαζίμου
Den paízoun mazí mou
Dnes nehrajete
množné číslo, několik lidí
Δενπαίζετεσήμερα
Den paízete sḗmera
Včera jsem nehrál
Δενέπαιξαχθες
Den épaixa chthes
Dnes jsi nehrál
singulár, jedna osoba
Δενέπαιξεςσήμερα
Den épaixes sḗmera
Nehrál na elektrickou kytaru
Δενέπαιξεηλεκτρικήκιθάρα
Den épaixe ēlektrikḗ kithára
Nehrála na saxofon
Δενέπαιξεσαξόφωνο
Den épaixe saxóphōno
Nehráli jsme na harmoniku
Δενπαίξαμεακορντεόν
Den paíxame akornteón
Nehráli na dudy
Δενέπαιξανγκάιντα
Den épaixan nkáinta
Nehráli jste na fagot
množné číslo, několik lidí
Δενπαίξατεμπάσο
Den paíxate mpáso
Hraješ hokej?
singulár, jedna osoba
Παίζειςχόκεϊ;
Paízeis chókeï?
Hraje golf?
Παίζειγκολφ;
Paízei nkolph?
Hraje squash?
Παίζεισκουός;
Paízei skouós?
Sportujeme?
Κάνουμεαθλήματα;
Kánoume athlḗmata?
Hrají tenis?
Παίζουντένις;
Paízoun ténis?
Hrajete basketbal?
množné číslo, několik lidí
Παίζετεμπάσκετ;
Paízete mpásket?
Hraješ na xylofon?
singulár, jedna osoba
Έπαιξεςξυλόφωνο;
Épaixes xylóphōno?
Hrál na kytaru?
Έπαιξεκιθάρα;
Épaixe kithára?
Hrála na flétnu?
Έπαιξεφλάουτο;
Épaixe phláouto?
Hráli jsme na violoncello?
Παίξαμετσέλο;
Paíxame tsélo?
Hráli na bicí?
Έπαιξανντραμς;
Épaixan ntrams?
Hráli jste na klavír?
množné číslo, několik lidí
Παίξατεπιάνο;
Paíxate piáno?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Řečtina do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Řečtina
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Řečtina větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress