5:00
Mít
32
Studovat
Opakování
Mám bratra
Έχωέναναδερφό
Échō énan aderphó
Máš sestru
singulár, jedna osoba
Έχειςμιααδερφή
Écheis mia aderphḗ
Ona má psa
Έχειένασκύλο
Échei éna skýlo
Má kočku
Έχειμιαγάτα
Échei mia gáta
Máme kluka
Έχουμεένααγόρι
Échoume éna agóri
Mají holku
Έχουνένακορίτσι
Échoun éna korítsi
Máte auto
množné číslo, několik lidí
Έχετεένααυτοκίνητο
Échete éna autokínēto
Nemám sestru
Δενέχωαδερφή
Den échō aderphḗ
Nemáš bratra
singulár, jedna osoba
Δενέχειςαδερφό
Den écheis aderphó
Nemá kočku
Δενέχειγάτα
Den échei gáta
Nemá psa
Δενέχεισκύλο
Den échei skýlo
Nemáme holku
Δενέχουμεκορίτσι
Den échoume korítsi
Nemají kluka
Δενέχουναγόρι
Den échoun agóri
Nemáte dům
množné číslo, několik lidí
Δενέχετεσπίτι
Den échete spíti
Měl jsem domácí úkol
Είχαεργασίες
Eícha ergasíes
Měl jsi auto
singulár, jedna osoba
Είχεςένααυτοκίνητο
Eíches éna autokínēto
Měl přítelkyni
Είχεκοπέλα
Eíche kopéla
Měla přítele
Είχεαγόρι
Eíche agóri
Měli jsme hosty
Είχαμεεπισκέπτες
Eíchame episképtes
Měli sousedy
Είχανγείτονες
Eíchan geítones
Měli jste kamarády
množné číslo, několik lidí
Είχατεφίλους
Eíchate phílous
Máš bratra?
singulár, jedna osoba
Έχειςαδερφό;
Écheis aderphó?
Má sestru?
Έχειαδερφή;
Échei aderphḗ?
Má auto?
Έχειαυτοκίνητο;
Échei autokínēto?
Máme lístky?
Έχουμεεισιτήρια;
Échoume eisitḗria?
Mají peníze?
Έχουνχρήματα;
Échoun chrḗmata?
Máte sourozence?
množné číslo, několik lidí
Έχετεαδέλφια;
Échete adélphia?
Měl jsi auto?
singulár, jedna osoba
Είχεςαυτοκίνητο;
Eíches autokínēto?
Měl peníze?
Είχεχρήματα;
Eíche chrḗmata?
Měla čas?
Είχεχρόνο;
Eíche chróno?
Měli boty?
Είχανπαπούτσια;
Eíchan papoútsia?
Měli jste auta?
množné číslo, několik lidí
Είχατεαυτοκίνητα;
Eíchate autokínēta?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Řečtina do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Řečtina
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Řečtina větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress