5:00
Kdo je ta holka?
6
Studovat
Opakování
Kdo je ta holka?
WeristdasMädchen?
To je moje přítelkyně
DasistmeineFreundin
Myslela jsem že jsi svobodná
IchdachteduwärstSingle
Zrovna jsme začali chodit
WirhabengeradeersteineBeziehungangefangen
Jak jste se seznámili?
Wiehabtihreuchgetroffen?
Seznámili jsme se na internetu
WirhabenunsimInternetkennengelernt
Studovat
Reset progress