5:00
Proč tolik pracuješ?
7
Studovat
Opakování
Proč tolik pracuješ?
Pourquoiest-cequetutravaillesautant?
Šetřím na dům
J'économisepourunemaison
To je od tebe velmi zodpovědné
C'esttrèsresponsabledetapart
Ušetřila jsi peníze na nemovitost?
Est-cequetuaséconomisédel'argentpourunepropriété?
Stále splácím studentskou půjčku
Jerembourseencoremonprêtétudiant
Jak dlouho ti to bude trvat?
Combiendetempsest-cequeçateprendra?
Pravděpodobně navždy
Çanefiniraprobablementjamais
Studovat
Reset progress