5:00
Dát
55
Studovat
Opakování
Dávám ti květiny
singulár, jedna osoba
Annansinullekukkia
Dáš mi dárek
singulár, jedna osoba
Annatminullelahjan
Dává své telefonní číslo
Hänantaapuhelinnumeronsa
Dává mu šanci
Hänantaahänellemahdollisuuden
Dáme slovo
Annammesanamme
Dávají to pryč
Heantavatsenpois
Dáte mu všechno
množné číslo, několik lidí
Annattehänellekaiken
Vzdávám to
Annanperiksi
Dáváš mu to
singulár, jedna osoba
Annatsenhänelle
Dává mi to
Hänantaatämänminulle
Dává to zpět
Hänantaasentakaisin
Dáváme vám peníze
množné číslo, několik lidí
Annammeteillerahaa
Dávají vám auto
množné číslo, několik lidí
Heantavatteilleauton
Dáváte jim místa
množné číslo, několik lidí
Annatteheillepaikkoja
Nic nedávám
Enannamitään
Moc nedáváš
singulár, jedna osoba
Etannapaljoa
Nedává jí květiny
Häneiannahänellekukkia
Nedává mu čas
Häneiannahänelleaikaa
Nedáváme více šancí
Emmeannaenempäämahdollisuuksia
To mi nedávají
Heeivätannaminullesitä
Nevzdáváte se
množné číslo, několik lidí
Etteannaperiksi
Nedávám ti to
singulár, jedna osoba
Enannasitäsinulle
Nedáváš mu to
singulár, jedna osoba
Etannasitähänelle
Nedává jí to
Häneiannasitähänelle
Nedává jim to
Häneiannasitäheille
Nedáváme jí to
Emmeannasitähänelle
Nedávají mi to
Heeivätannasitäminulle
Nedáváte jim to
množné číslo, několik lidí
Etteannasitäheille
Dal jsem ti své slovo
singulár, jedna osoba
Annoinsinullesanani
Dal jsi mu minci
singulár, jedna osoba
Annoithänellekolikon
Dal mi pero
Hänantoiminullekynän
Dala mu své srdce
Hänantoihänellesydämensä
Dali jsme maximum
Annoimmeparhaamme
Dali jim květiny
Heantoivatheillekukkia
Dali jste jim peníze
množné číslo, několik lidí
Annoitteheillerahaa
Nedal jsem mu šanci
Enantanuthänellemahdollisuutta
Nedal jsi jim dost
singulár, jedna osoba
Etantanutheilletarpeeksi
Nedal nám lístky
Häneiantanutmeillelippuja
Nedala jí pero
Häneiantanuthänellekynää
To jsme jim nedali
Emmeantaneetheillesitä
Nedali mi toho moc
Heeivätantaneetminullepaljoa
Nevzdali jste se
množné číslo, několik lidí
Etteantaneetperiksi
Dáš mi své slovo?
singulár, jedna osoba
Annatkominullesanasi?
Dá ti číslo?
singulár, jedna osoba
Antaakohänsinullenumeron?
Dá vám víc času?
množné číslo, několik lidí
Antaakohänteilleenemmänaikaa?
Dáme jim další šanci?
Annammekoheilleuudenmahdollisuuden?
Dávají vám peníze?
množné číslo, několik lidí
Antavatkoheteillerahaa?
Dáváte na charitu?
množné číslo, několik lidí
Annattekohyväntekeväisyyteen?
Dal jsem ti svůj telefon?
singulár, jedna osoba
Annankosinullepuhelimeni?
Dal jsi nějaké dárky?
singulár, jedna osoba
Annoitkolainkaanlahjoja?
Dal vám květiny?
množné číslo, několik lidí
Antoikohänteillekukkia?
Dala vám něco?
množné číslo, několik lidí
Antoikohänteillemitään?
Dali jsme jim pozvánku?
Annoimmekoheillekutsun?
Dali nám tu knihu?
Antoivatkohekirjanmeille?
Dali jste jim klíče?
množné číslo, několik lidí
Annoittekoheilleavaimet?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Finština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Finština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Finština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress