5:00
Jít
56
Studovat
Opakování
Jdu domů
Jeggårhjem
Jdi do knihovny
singulár, jedna osoba
Dugårbiblioteket
Chodí do školy
Hangåriskole
Jde do knihovny
Hungårbiblioteket
Jdeme do kina
Vigåribiografen
Jdou do pekárny
Degårtilbageriet
Jděte do banky
množné číslo, několik lidí
Igåribanken
Jdu na policejní stanici
Jegtagerhentilpolitistationen
Jdeš domů
singulár, jedna osoba
Dugårhjem
Jde do knihovny
Hangårbiblioteket
Jde do školy
Hungåriskole
Jdeme do pekárny
Vitagerhentilbageriet
Jdou do kina
Detageribiografen
Jdete do kostela
množné číslo, několik lidí
Itagerhentilkirken
Nechodím do baru
Jeggårikkeibaren
Nejdeš na autobusové nádraží
singulár, jedna osoba
Dutagerikkehentilbusstationen
Nechodí do kavárny
Hangårikkecaféen
Nechodí do kostela
Hungårikkeikirke
Nechodíme do posilovny
Vigårikketilfitness
Nechodí do kadeřnictví
Degårikketilfrisøren
Nechodíte k holiči
množné číslo, několik lidí
Igårikketilbarberen
Nejdu na autobusové nádraží
Jegtagerikkehentilbusstationen
Nechodíš do baru
singulár, jedna osoba
Dugårikkebaren
Nechodí do kostela
Hantagerikkehentilkirken
Nechodí do kavárny
Hungårikkecaféen
Nejdeme ke kadeřníkovi
Vigårikketilfrisøren
Nechodí k holiči
Degårikketilbarberen
Nechodíte do posilovny
množné číslo, několik lidí
Igårikketilfitness
Šel jsem na radnici
Jegtoghentilrådhuset
Šel jsi do hotelu
singulár, jedna osoba
Dutoghentilhotellet
Šel na farmu
Hantoghentilengård
Šla do muzea
Hungikmuseet
Šli jsme na parkoviště
Vitoghentilparkeringspladsen
Šli do lékárny
Degikapoteket
Šli jste na policejní stanici
množné číslo, několik lidí
Itoghentilpolitistationen
Nešel jsem na poštu
Jeggikikkeposthuset
Nešel jsi do restaurace
singulár, jedna osoba
Dugikikkerestauranten
Nešel do zoo
Hangikikkeizoologiskhave
Nešla do supermarketu
Hungikikkeisupermarkedet
Nešli jsme do školy
Vitogikkehentilskolen
Nešli do knihovny
Degikikkeetbibliotek
Nešli jste na radnici
množné číslo, několik lidí
Igikikkerådhuset
Chodím do pekárny?
Tagerjegtiletbageri?
Chodíš do banky?
singulár, jedna osoba
Gårduibanken?
Chodí do baru?
Gårhanbar?
Jde na autobusové nádraží?
Tagerhunhentilenbusstation?
Jdeme do kavárny?
Gårvicafé?
Chodí do kostela?
Gårdeienkirke?
Chodíte do kina?
množné číslo, několik lidí
GårIibiografen?
Šel jsem tam?
Togjegderhen?
Šel jsi ke kadeřníkovi?
singulár, jedna osoba
Gikdutilfrisør?
Šel k holiči?
Gikhantilbarber?
Šla do nemocnice?
Toghunethospital?
Šli jsme do hotelu?
Togviethotel?
Šli na farmu?
Togdehentilengård?
Šli jste do muzea?
množné číslo, několik lidí
GikImuseum?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Dánština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Dánština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Dánština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress